Hem

Välkommen till CogniVere

  

CogniVere är ett företag som arbetar med coaching, utbildning och samtalsterapi.

Företagsnamnet speglar syftet med verksamheten, att hjälpa individer och grupper att utveckla och öka sin kunskap om sig själva och varandra, och därigenom också öka sin handlingsförmåga. Ordet CogniVere är en sammansättning av latinets Cognitio och Evolvere, vilka fritt kan översättas till kunskap och utveckling.

 

Vad kan CogniVere erbjuda?
 

CogniVere kan erbjuda dig som individ eller din organisation stöd i att nå era mål!

Arbetet kan ske i form av coaching, samtalsterapi, föredrag eller kortare kurser.

CogniVere erbjuder stöd i processen att hitta nya och kreativa lösningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför kognitiv beteendeterapi (KBT) och coaching?

  • Båda fungerar!

  • Hjälp till självhjälp!

KBT och Coaching är beprövade verktyg för:

  • Att hjälpa dig som vill nå ett bestämt mål
  • Att hjälpa dig att övervinna hinder och begränsningar
  • Att hjälpa dig som redan är bra att bli bättre
  • Att nå ett mål på ett snabbt och effektivt sätt

Generaliserat kan vi karaktärisera KBT som ett sätt att eliminera hinder som stoppar dig från att utnyttja din fulla potential och coaching som hjälp till självhjälp att få något som redan fungerar att fungera ännu bättre.

’Ingenting är omöjligt.’